Menu

Vrácení DPH z Německa

Nejste-li podnikatel/firma plátce DPH, nemůžete DPH žádat zpět ani bez DPH v Německu nakupovat!

- Při nákupu v Německu s doručením do naší schránky platíte DPH vždy
- Zakoupení bez DPH je možné pouze za určitých výjimek.
- Přesto je vratka DPH pro plátce DPH za určitých podmínek možná.

Potřebujete získat zboží bez DPH a prodejce neumí zboží bez DPH poslat? Umíme zajistit přefakturaci bez DPH! Snadno a bez starostí. Kontaktujte nás.

Nárokování a vrácení DPH u zboží a služeb pořízených v zahraničí je možné za předpokladu, že podnikatelský subjekt (žadatel o vratku DPH):

 • není v dané zemi (Německu) registrován k dani z přidané hodnoty,
 • nemá v dané zemi pobočku ani sídlo,
 • na území dané země nepodniká (vývoz zboží a služeb s místem plnění v České republice se za podnikání na území dané země nepovažuje).

Jak je to s DPH a naší službou?

Obecně platí, že pokud je prodejce (obchod v Německu) i nakupující (Vy) plátce DPH, je prodejce povinen dát cenu bez DPH v případě, že se zasílá mimo daný stát (Německo). Jenže v našem případě bude dodací adresa v Německu, takže zboží dojde včetně DPH a Vy budete žádat o navrácení na českých úřadech.

Příklad:

Český obchodník je plátcem DPH. Německý prodejce je rovněž plátcem DPH. Český obchodník využije naši zásilkovou službu, jelikož německý prodejce do ČR nezasílá. Český prodejce má nárok na vrácení DPH, ale musí postupovat následovně:

 1. Rozdílná fakturační a dodací adresa - u německého prodejce si MUSÍTE ZJISTIT zda umí vystavit fakturu na českou adresu firmy a zároveň zboží poslat do Německa na naši, respektive Vaši, adresu = schránku.
 2. Zboží tedy dojde do Německa na náš sklad do Vaší schránky včetně německého DPH.
 3. Zásilka dorazí na náš sklad v Německu. My ji naskladníme, dostáváte informační SMS a EMAIL.
 4. Zásilku/y si skrze náš systém zadáte k odeslání na Vaši adresu.
 5. Vrácení německého DPH budete následně žádat na příslušných úřadech.

- Veškeré informace naleznete portále Finanční správy.

Je pro Vás proces vracení DPH zdlouhavý a složitý? Kontaktujte nás!
Zajistíme Vám přefakturaci zboží do ČR/SR bez DPH a nebo poskytneme poradenství v této problematice včetně zajištění vrácení DPH.

Seznam služeb, ze kterých je možno vyřídit vrácení DPH.

Plnění do zahraničí je ve většině zemí osvobozeno od DPH, ale přijatá plnění v zahraničí od zahraniční osoby za dodávky zboží a služeb zpravidla obsahují zahraniční DPH. Jedná se o plnění zdaněné DPH, které je realizované (poskytnuté) na území daného státu a nemůže být tedy od DPH osvobozeno. Dále uvedené platby zpravidla obsahují zahraniční DPH, o jejíž vrácení musí být v daných termínech v příslušné zemi požádáno

 • nákupy pohonných hmot (benzín, nafta),
 • účast na výstavách a veletrzích,
 • školení, semináře a konference,
 • parkovné, trajekty, nakládka a ostatní dopravní náklady.
 • ubytování (hotely, penziony), úhrady v restauracích, stravování,
 • nájmy zařízení a mechanismů, jízdné, najaté automobily (taxi, půjčovny),
 • servisní práce, opravy automobilů, strojů apod.,
 • pojištění uzavřené v zahraničí, úhrady za marketing, poradce, zastupování,
 • úhrady za zboží, pracovní předměty, které jsou v dané zemi nakoupeny a zároveň v dané zemi spotřebovány.

Některé země nevrací DPH z účtů z hotelů a restaurací a některé nevrací DPH z účtů za pohonné hmoty. Každá země má svůj rozsah a vlastní pravidla pro vracení DPH.

Specifika jednotlivých zemí

Každá země má svá vlastní pravidla pro vracení DPH a různý rozsah vracení DPH.

Žádná země nevrací DPH z výdajů za zábavu, alkohol, dárky, starožitnosti, umění apod. Některé země vrátí pouze část DPH ze služeb, které jsou využitelné i pro osobní spotřebu, která nemusí souviset ze služební cestou (např. TAXI).

Žádost o vrácení - postup

Pokud je na řádných daňových dokladech, které vystavily subjekty ze zemí EU, uvedena DPH nebo u malých účtů (účtenky, ... ) stačí, že je uvedena její sazba a součet DPH ze všech účtů z dané země je vyšší než předepsaný minimální limit za dané období, je možné požádat o vrácení DPH příslušný finanční úřad z členského státu EU.

Žádost o vratku DPH je nutno podat po skončení příslušného období (většinou za uplynulé čtvrtletí nebo za celý uplynulý rok). Žádost pro tzv. zbytkové období roku, může být většinou podána i za kratší než minimální předepsané období a do takové žádosti mohou být zahrnuty i účty z předcházejících období příslušného roku, které nebyly podány v předcházejících žádostech. Při žádostech za kratší období než rok je minimální částka, o kterou lze žádat (součet DPH ze všech účtů za dané období), podstatně vyšší, než stanoví minimální limit dané země při žádosti za celý rok. Minimální limit pro období kratší než rok je cca 400 EUR. Při žádosti za celý rok je limit jen cca 50 EUR, ale o vrácení tak nízké částky se nevyplatí žádat vzhledem k administrativním pracím, které jsou se žádostí spojeny.

Žádost o vrácení DPH se většinou musí podat po uplynutí příslušného roku nebo jeho čtvrtletí a to nejpozději v 30.9. následujícího roku po období za které se žádá. Po tomto termínu není již možné podávat žádost o vratku DPH z výdajů uplynulého roku.

Nárokování zpětného převodu DPH se provádí ve stanovených termínech podáním elektronické žádosti přes aplikaci EPO České daňové správy, která obsahuje údaje o žadateli, údaje o každém dokladu, ze kterého se žádá a naskenované doklady nad 1000 EUR (250 EUR nafta). V případě, že žadatel nechá podání žádosti a vyřízení celé vratky na zprostředkovateli (hlavně jde o komunikaci s příslušnými zahraničními finančními úřady, odvolání, zdůvodňování, ...), musí poskytovateli této služby poskytnout Plnou moc pro jeho zastupování ve věci Vracení zahraniční DPH.

Doba vyřízení

Vratka DPH by měla být vyřízena ve lhůtě několiak měsíců.

Zamítnutí a odvolání

V případě zamítnutí žádosti finanční úřad sdělí žadateli důvod zamítnutí a sdělí mu možnost a termín podání odvolání. V uvedeném termínu je pak možné podat odvolání. Pokud je zamítnuto i odvolání, je možné se obrátit s dalším odvoláním na další instituce příslušné země (soudy, administrativní tribunály, obchodní komory apod.).

Vratka DPH a účetnictví

Obdržená zahraniční DPH se našim FÚ neodvádí. Obdrženou částku DPH je možné zaúčtovat na konci roku jako dohadnou položku nebo a po jejím obdržení ji zaúčtovat jako výnos.

Legislativa a vracení DPH za zahraničí

Vracení DPH ze zahraničí umožňuje §82 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Uvedené údaje nemusí být aktuální a jsou informativní. Aktuální a platné informce vždy čerpejte u svého daňového poradce a nebo na portále Finanční správy.
Část textů převzato z www.dph.name