Menu

Pravidla nakládání s osobními údaji

- správce osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”)

1. Informace o Nákupy v Německu

1.1. Tato pravidla nakládání s osobními údaji přijala společnost Nákupy v Německu s.r.o., IČO: 02345005, se sídlem Chotěšovská 680/1, Letňany, 190 00 Praha 9, zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 218428, vedenou u Městského soudu v Praze (dále jen „Nákupy v Německu“).

1.2. Tato pravidla upravují zásady zpracování osobních údajů všech uživatelů webových stránek www.nakupynemecko.cz nebo aplikace Nákupy v Německu (dále jen „uživatelé“), včetně uživatelů, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány poté, co provedou registraci na webových stránkách, nebo jiným způsobem, při němž sdělí své osobní údaje.

1.3. Nákupy v Německu působí při zpracování osobních údajů jako správce pouze ohledně osobních údajů uživatelů, kteří si zřídí vlastní účet nebo zakoupí zboží v obchodě Nákupy v Německu. V tomto případě Nákupy v Německu určuje, za jakým účelem a jakými prostředky bude docházet ke zpracování osobních údajů.

1.4. Pověřencem pro ochranu osobních údajů je v Nákupy v Německu: Ing. Tomáš Podoba, podpora@nakupynemecko.cz, +420 777 999 445.

2. Jaké údaje zpracováváme?

2.1. Údaje poskytnuté uživateli. Nákupy v Německu zpracovává primárně osobní údaje, které nám sami poskytnete při vytvoření účtu, a dále údaje, které poskytnete pro zřízení doručovací adresy. Tyto údaje zahrnují zejména jméno a příjmení, adresu, e-mailovou adresu a telefonní číslo, případně další údaje, které dobrovolně uvedete.

2.2. Údaje z Facebooku. Pokud pro přihlášení využijete sociální síť Facebook, umožníte Nákupy v Německu také přístup k Vašemu veřejnému profilu a e-mailové adrese. Součástí Vašeho veřejného profilu na Facebooku je Vaše jméno a příjmení, profilový obrázek, věková kategorie, údaj o pohlaví a další veřejné informace podle Vašeho nastavení.

2.3. Údaje získané prostřednictvím cookies. Pro lepší cílení reklamních kampaní a vylepšování nabídky produktů a služeb využívá Nákupy v Německu informace o Vámi provedených nákupech. Pokud jste v rámci nastavení cookies na webových stránkách Nákupy v Německu nebo ve Vašem prohlížeči povolili ukládání cookies a souhlasíte s jejich používáním, získává Nákupy v Německu údaje o návštěvě webových stránek, Vašich preferencích a další aktivitě na webových stránkách.

2.4. Údaje získané prostřednictvím zákaznické linky. Nákupy v Německu za účelem zkvalitňování svých služeb a řešení požadavku zákazníků provozuje zákaznickou linku a hovory uskutečněné prostřednictvím této zákaznické linky může nahrávat. O nahrávání hovoru budete vždy předem informováni. Záznamy jsou uchovávány pouze pro vyřízení požadavků ve prospěch oprávněných zájmů uživatele. Nákupy v Německu může zpracovávat Vaše jméno, příjmení, telefonní číslo a další údaje, které v rámci hovoru uvedete.

2.5. Pokud v rámci rezervace sami dobrovolně uvedete do poznámky jakékoli citlivé údaje, např. ohledně alergií na jídlo, nebo jiných zdravotních omezení, pak dochází ze strany Nákupy v Německu ke zpracování těchto údajů, a to výhradně pro účely vyřízení Vaší rezervace.

2.6. Nákupy v Německu není schopné kontrolovat veškerý obsah tvořený přímo uživateli. Pokud v rámci zadávání odesílky, hodnocení nebo jiného užívání webových stránek a aplikace Nákupy v Německu uvedete či zveřejníte jakékoli osobní údaje týkající se třetích osob, odpovídáte za to, že tyto třetí osoby ke zveřejnění osobních údajů udělili svůj souhlas. Pokud jakýkoli uživatel zjistí, že došlo zveřejnění osobních údajů v rozporu s těmito pravidly, může se obrátit na Nákupy v Německu prostřednictvím kontaktů uvedených v těchto pravidlech.

2.7. Registraci, nákup či jiné poskytované služby na webových stránkách Nákupy v Německu mohou provádět pouze osoby starší 15 let.

3. Pro jaké účely údaje zpracováváme?

3.1. Pro vyřízení Vaší odesílky využíváme Vaše jméno, příjmení a kontaktní údaje. Zpracování údajů v tomto případě zahrnuje předání těchto informací také vybraným přepravcům. Pokud nejsou údaje poskytnuty, nemůže Nákupy v Německu vyřídit Váš požadavek přepravy.

3.2. Pro vyřízení Vašeho nákupu v obchodě Nákupy v Německu využíváme Vaše jméno, příjmení, kontaktní údaje a pokud je zadáte, tak i fakturační údaje. Pokud nejsou tyto údaje poskytnuty, nemůže Nákupy v Německu vyřídit Vaši objednávku.

3.3. Pro vyřízení Vašeho asistovaného nákupu nebo platby zprostředkovaně skrze Nákupy v Německu využíváme Vaše jméno, příjmení, kontaktní údaje a pokud je zadáte a je to možné, tak i fakturační údaje. V některých případech je nezbytné také ověření plnoletosti. Tyto informace od Vás můžeme požadovat elektronickou formou. Pokud nejsou tyto údaje poskytnuty, nemůže Nákupy v Německu vyřídit Vaši objednávku.

3.4. Pro nabídku našich služeb a propagaci Nákupy v Německu formou obchodních sdělení zasílaných uživatelům využívá Nákupy v Německu především e-mailovou adresu, příležitostně i telefonní číslo k zasílání SMS. Zpracování probíhá v tomto případě pouze po udělení Vašeho souhlasu, který je zcela dobrovolný. Souhlas Nákupy v Německu udělujete v průběhu registrace na webových stránkách Nákupy v Německu, případně později v nastavení Vašeho účtu.

3.5. Pro lepší cílení reklamy a propagace Nákupy v Německu zpracovává Nákupy v Německu při využití cookies údaje o návštěvě webových stránek, prohlížených produktech a další aktivitě na webových stránkách Nákupy v Německu. Dále jsou pro tento účel zpracovávány preference, které samy uvedete ve svém účtu. Zpracování je možné pouze po udělení Vašeho souhlasu. Na základě sesbíraných dat získává Nákupy v Německu statistiky, analýzy a reporty o chování uživatelů webových stránek Nákupy v Německu. Na jejich základě je pak možné zejména lépe zacílit reklamu nebo přizpůsobit obsah webových stránek tomu, co Vás skutečně zajímá a co hledáte. Více informací o všech cookies, které Nákupy v Německu používá, naleznete zde.

3.6. Pro řešení Vašich požadavků provozuje Nákupy v Německu zákaznickou linku. Pro tento účel může Nákupy v Německu zpracovávat údaje o Vašem jméně, telefonním čísle a další údaje, které sami při hovoru uvedete. Nákupy v Německu může Vaše hovory na zákaznickou linku nahrávat, a to pro účely plnění požadavků na základě Vašeho oprávněného zájmu. O nahrávání budete vždy předem informováni. Pokud s nahráváním nebudete souhlasit, můžete samozřejmě využít jiných kontaktních údajů Nákupy v Německu.

4. Odvolání souhlasu a zrušení zasílání obchodních sdělení

4.1. Obchodní sdělení. Uživatelé mohou kdykoli zrušit odebírání obchodních sdělení Nákupy v Německu, a to:

 • kliknutím na příslušný odkaz umístěný v zápatí každého obchodního sdělení; nebo
 • vznést námitku proti zpracování osobních údajů u Nákupy v Německu na e-mailové adrese podpora@nakupynemecko.cz nebo prostřednictvím dalších kontaktů uvedených v těchto pravidlech./li>

4.2. Cookies. Nákupy v Německu používá cookies pro zajištění funkčnosti webových stránek a nastavení jejich chování. Dále jsou cookies využívány pro statistické sledování způsobu používání webových stránek a pro účely marketingu. Pokud chcete na svém zařízení zakázat ukládání cookies, můžete změnit nastavení kliknutím na odkaz „Nastavení cookies“ v zápatí webových stránek Nákupy v Německu nebo změnit nastavení přímo ve svém prohlížeči. V případě, že zakážete Nákupy v Německu ukládání cookies, nemusí některé části webových stránek pracovat správně. Více informací o zákazu a smazání cookies naleznete zde.

4.3. Zákaznická linka. Údaje získané v rámci nahrávaných hovorů Nákupy v Německu zlikviduje, pokud odvoláte svůj souhlas s jejich zpracováním. Odvolání souhlasu lze učinit prostřednictvím jakéhokoli kontaktu uvedeného v těchto pravidlech.

5. Kdo má přístup k údajům?

5.1. V prvé řadě jsou osobní údaje zpracovávány Nákupy v Německu a dále partnerskými přepravci, které jste si zvolili k přepravě nebo jste u nich poptali přepravu. Veškeré osoby v Nákupy v Německu mající přístup k osobním údajům jsou zavázány k mlčenlivosti a tento závazek trvá i po skončení jejich spolupráce s Nákupy v Německu.

5.2. Nákupy v Německu dále jako správce pověřuje zpracováním osobních údajů další subjekty, jako tzv. zpracovatele. Zpracovatelem se rozumí každý subjekt, který zpracovává osobní údaje pro Nákupy v Německu pro účely a způsobem, které Nákupy v Německu stanoví. Tyto účely nemůže zpracovatel jakkoli rozšiřovat. Pokud zpracování vyžaduje Váš souhlas, výhradně po jeho udělení. Zpracovatelům předáváme pouze ty údaje, které nezbytně potřebují k zajištění svých služeb. Mezi zpracovatele, které Nákupy v Německu využívá, patří:

 • Google LLC - Nástroje pro online marketing a analýzu webu (USA)
 • Gransy s.r.o. - Dodavatel hostingu (CZ)
 • NeoGenia s.r.o. - Zprostředkovatel SMS služeb (CZ)
 • Seznam.cz, a.s. - Nástroje pro online marketing (CZ)
 • Facebook, Inc. - Nástroje pro online marketing (USA)
 • Direct Parcel Distribution CZ s.r.o. - přepravce (CZ)
 • DPD Deutschland GmbH - přepravce (DE)
 • Deutsche Post AG - přepravce (DE)
 • RSC Logistics, logistické družstvo - přepravce (CZ)
 • Česká pošta s.p. - přepravce (CZ)
 • TOPTRANS EU, a.s. - přepravce (SK)
 • EMONS - přepravce (ČR, SK)

6. Jak dlouho údaje zpracováváme?

6.1. Nákupy v Německu zpracovává osobní údaje za účelem plnění smlouvy po celou dobu vyřizování uskladnění balíčků, přepravy, či nákupu v obchodě Nákupy v Německu a po celou dobu platnosti Vaší registrace. Ze zákona Nákupy v Německu následně uchovává některé údaje obsažené v účetních dokladech. V případě osobních údajů, které zpracovává Nákupy v Německu pro partnerské přepravce jako zpracovatel, mohou být osobní údaje zpracovávány nejdéle do ukončení spolupráce mezi Nákupy v Německu a partnerského přepravce. V takovém případě předá Nákupy v Německu veškeré osobní údaje partnerskému přepravci a uložené kopie zlikviduje. Za další zpracování osobních údajů odpovídá pouze partnerský přepravce.

6.2. Obchodní sdělení jsou zasílána uživatelům do doby, kdy dojde k odvolání souhlasu s jejich zasíláním, nebo do doby zrušení účtu v případě registrovaných uživatelů. Nejdéle jsou však obchodní sdělení zasílána po dobu 5 let od udělení souhlasu nebo od posledního požadavku zadání přepravy partnerskému přepravci nebo využití služeb. Poté budete vyzváni ze strany Nákupy v Německu k potvrzení, že nadále trvá Váš zájem o zasílání obchodních sdělení.

6.3. Údaje získané pro marketingové účely prostřednictvím cookies zpracovává Nákupy v Německu po celou dobu trvání souhlasu s používáním cookies, tj. po dobu, kdy ukládání cookies povolíte v rámci nastavení cookies na webových stránkách Nákupy v Německu nebo ve svém prohlížeči. Zpracování může trvat i po odvolání souhlasu, a to nejdéle do doby expirace příslušného druhu cookies. Lhůty vztahující se k jednotlivým druhům naleznete zde.

6.4. Údaje získané při využití zákaznické linky využíváme pouze po dobu nezbytnou k vyřízení vašeho požadavku, nejdéle však po dobu 6 měsíců.

6.5. Údaje získané v rámci hodnocení, které zveřejníte na webových stránkách Nákupy v Německu, zpracovává Nákupy v Německu po celou dobu od zveřejnění.

6.6. Další zpracování osobních údajů nad rámec uvedených lhůt provádí Nákupy v Německu pouze v případě, že je to nezbytné pro splnění povinností vyplývajících z právních předpisů nebo smluvních ujednání, kterými je Nákupy v Německu vázáno.

7. Jaká jsou vaše práva?

7.1. V souvislosti se zpracováním osobních údajů se můžete obrátit na Nákupy v Německu a požadovat:

 • Informace ohledně osobních údajů, které Nákupy v Německu zpracovává, ohledně účelu a povahy zpracování osobních údajů, včetně informace o případných příjemcích osobních údajů mimo Nákupy v Německu.
 • Přístup k údajům, které jste poskytli Nákupy v Německu, ať již v průběhu zadávání přepravy, registrace nebo nákupu, ať už asistovaných, či plateb v Nákupy v Německu. V případě uplatnění tohoto práva Vám Nákupy v Německu potvrdí, zda a jaké konkrétní osobní údaje jsou zpracovávány a případně Vám budou tyto údaje zpřístupněny společně s informacemi o jejich zpracování.
 • Opravu osobních údajů, pokud jsou jakkoli nepřesné nebo neúplné. Pouze v případě aktuálních údajů může Nákupy v Německu správně vyřídit Vaši přepravu, uskladnění či nákup a řádně vést váš členský účet.
 • Vysvětlení a odstranění závadného stavu (např. blokaci, opravu, doplnění či likvidaci osobních údajů), jestliže se domníváte, že Nákupy v Německu zpracovává osobní údaje v rozporu s ochranou Vašeho osobního a soukromého života nebo v rozporu s právními předpisy.
 • Výmaz osobních údajů (tzv. právo být zapomenut) nebo jejich omezené zpracování, pokud již nejsou potřebné pro uvedené účely, nebo pokud již Nákupy v Německu nemá zákonný důvod osobní údaje zpracovávat, včetně případů, kdy s jejich dalším zpracováním nesouhlasíte. V rámci splnění uvedených podmínek Nákupy v Německu Vaše údaje zcela nebo částečně zlikviduje.
 • Přenesení automatizovaně zpracovávaných osobních údajů získaných na základě Vašeho souhlasu od Nákupy v Německu k jinému subjektu, kdy Nákupy v Německu předá Vaše osobní údaje v běžně používaném formátu Vám nebo jinému správci podle Vašeho přání.

7.2. Mimo výše uvedená oprávnění máte vždy možnost obrátit se v případě porušení povinností Nákupy v Německu se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů.

8. Bezpečnost

8.1. Nákupy v Německu dbá na bezpečnost Vašich údajů. Nakládání s osobními údaji probíhá plně v souladu s platnými právními předpisy, včetně obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Nákupy v Německu klade při zpracování osobních údajů velký důraz na technické i organizační zabezpečení zpracovávaných údajů.

8.2. Veškeré osobní údaje v elektronické formě jsou uloženy v databázích a systémech, k nimž mají přístup pouze osoby, které potřebují s osobními údaji bezprostředně nakládat pro účely uvedené v těchto pravidlech, a to pouze v nezbytném rozsahu. Přístup k těmto osobním údajům je chráněn heslem a firewallem. Zabezpečení osobních údajů je ze strany Nákupy v Německu pravidelně testováno a ochranu průběžně vylepšujeme.

9. Kontakt

9.1. S jakýmikoli připomínkami ohledně zpracování osobních údajů, nebo v případě uplatnění svých práv se můžete obracet na Nákupy v Německu e-mailem na adresu podpora@nakupynemecko.cz, nebo na telefonním čísle +420 777 999 445.

10. Účinnost

10.1. Tato pravidla jsou účinná od 25. 5. 2018.
Nákupy v Německu s.r.o.